Selasa, 09 Juni 2015

Formulir Oprec Kepanitiaan OSPEK PBD FBS UNY 2015


Sumangga, kangge kanca-kanca Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah angkatan 2013/2014 ingkang ngersakaken dados panitia OSPEK lan Sikrab/Makrab 2015, saged ndherek Oprec menika. Formulir saged dipunundhuh ing link ing ngandhap menika :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar