Selasa, 28 April 2015

Adicara Pambuka HUT HIMA Jawa kaping-24


Sumangga dipunpriksani adicara pambuka HUT HIMA Jawa kaping-24.
Tehijaw (Teater Hima Jawa) 
PENTAS KETHOPRAK LESUNG kanthi lakon "JAKA BOLENG"
Wekdalipun Selasa, 5 Mei 2015 
mapan ing Pendhapa Tejakusuma, FBS, UNY.
GRATIS !!!


Tidak ada komentar:

Posting Komentar