Minggu, 04 Januari 2015

Formulir Pendaftaran Pengurus Hima PBD FBS UNY 2015

Sumangga kanca-kanca Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY angkatan 2013-2014 ingkang ngersakaken dados Pengurus Hima PBD FBS UNY 2015 saged ndaftar lan formulir saged dipun-undhuh ing ngandhap menika. Sampun ngantos kesupen formulir dipunbekta nalika wawanrembag ing papan ingkang sampun dipunsamektakaken.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar