Jumat, 08 Agustus 2014

Dresscode lan Penugasan Ospek PBD FBS UNY 2014


Dresscode Maba 
1.      PUTRA
a.       Iket batik segi 4
b.      Surjan Lurik
c.       Clana cemeng ( non jeans )
d.      Stagen cemeng
e.       Jarik parang Yogyakarta
f.       Pantofel cemeng
g.      Kaos kaki pethak
h.      Sabuk kasatriyan


2.      PUTRI BERJILBAB 
a.       Jilbab cemeng polos
b.      Kebaya lurik
c.       Stagen cemeng
d.      Jarik parang Yogyakarta
e.       Clana cemeng ( non jeans )
f.       Pantofel cemeng
g.      Kaos kaki pethak
h.      Sabuk kasatriyan
i.        Iket kasatriyan
j.        Cundhuk


3.      PUTRI NON JILBAB 
a.       Rambut dipun sanggul cepol
b.      Kebaya lurik
c.       Stagen cemeng
d.      Jarik parang Yogyakarta
e.       Clana cemeng ( non jeans )
f.       Pantofel cemeng
g.      Kaos kaki pethak
h.      Sabuk kasatriyan
i.        Iket kasatriyan
j.        Cundhuk

Penugasan Maba
1.      Individu
a.       Piranti ibadhah
b.      Obat pribadhi
c.       Buku tulis, 1 buah  isi 58 lembar
d.      Buku wacan
·         Kalawarti basa Jawa
·         Wacan bocah/dongeng
e.       Air minum 550 ml merk OSPEK PBD 2014
f.       Makanan (nasi) seharga Rp 5.500,00
g.      Menulis deskripsi tentang tokoh wayang (bebas) disertai gambar wayang (warna) disertai sumber referensi.
h.      Co card kanthi paugeranipun inggih menika.
Ukuran 15 cm x 20cm, kanthi isi :
·         Pas foto 4x6
·         Nama Lengkap
·         NIM
·         Nama Gugus
·         Motto
2.      Gugus
a.       Snack ringan 2 macam
b.      Cocard gugus
c.       Yel-yel
d.      Baoesastra Djawa (Purwadarminta)
e.       Kamus Jawi Kina – Indonesia
f.       Kamus Jawa-Indonesia
g.      Kamus  Sansekerta
Utawi sedaya file ing inggil punika saged dipun-unduh saking link ing ngandhap punika
Download Drescode lan Penugasan PBD FBS UNY 2014.pdf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar