Senin, 02 September 2013

OPEN RECRUITMENT PANITIA PAK (Pentas Akhir Kepengurusan) Hima PBD FBS UNY

Dhumateng kanca-kanca mahasiswa PBD angkatan 2012 lan 2013 ingkang kepengen dados panitia PAK formulir saged dipunpundhut wonten ing koordinator kelasipun piyambak-piyambak. Matur nuwun..

Tidak ada komentar:

Posting Komentar