Sabtu, 06 April 2013

Lakone Negara

Wus kedaden lakon bangsa nandhang sungkawa

Konangan ing kanyatan

Eluh getihe wong cilik muspra aji

Ketenggel salaku jantrane kang murba wisesa

Rumangsa melu handarbeni

Sakabeh-kabeh dikukuti

Among nguja awake dhewe

Tan kena kendat lan cinegah

Dening apa kang dadi darmane

Yen wis tiba wancine

Kang salah bakal seleh

Nadyanta wus sinebat satria kondhang kuncara

Iku mung amarga durung wayahe kangerten

Laku hambeging dasamuka

S e r a k a h!

kanyatan, rakyat ora bisa ngonangi kanthi mata kentara

Ananging, rasa kapidhak, katindhas ukum welut negara

nyata krasa nekak gulu,

durung garing koreng wingi sore

malah reka-reka katindhih maneh banyu tremos ngutahi

ora beda kaya dene watak sengkuni

lamis, umuk!!!

yen panguwasa nagara kelakon ngrubengi akal okole para kurawa
bakal panggih wancine
negara ambruk amarga penuwune dhewe.-Winwin Onora-

Tidak ada komentar:

Posting Komentar