Rabu, 30 Mei 2012

Kangmas-Nimas

Lomba kangmas nimas ingkang sampun kalaksanan tanggal 11-05-2012. kangmas ingkang kapilih inggih menika kangmas Nugrah Tri hatmoko kelas A 2010 lan Nimas Rista sapta perwitasari kelas B 2010


Tidak ada komentar:

Posting Komentar