Rabu, 30 Mei 2012

Lomba Kaligrafi

Lomba kaligrafi ingkang sampun kalaksanan tanggal 21-05-2012. Lomba menika kangge seluruh UNY, ananging peserta dinten menika wonten 6 peserta. juara 1 inggih menika Teguh W,pbd kelas B 2010. Juara 2 Hardian B, pbd kelas A 2011. Juara 3 Anisa S, pendidikan sejarah(FIS,UNY). para juara menika pikantuk piala kaliyan sertifikat.

.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar