Minggu, 22 April 2012

HUT HIMA 2012


Dumateng para sanak kadang ingkang minulya,  wonten  pawartos ingkang badhe kula andharaken inggih menika babagan HUT hima jawa UNY ingkang badhe kalaksanan . reroncening adicara HUT hima badhe kawiwitan saking tanggal 18 mei dumugi 24 Mei. Wonten ing reroncening acara menika ngawontenaken kathah sanger lomba-lomba lan pameran buku, sarto bakti sosial,lsp. Ing ngandap menika jadwal adicara HUT HIMA Pendidikan Bahasa Daerah tahun 2012
MEI
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jum’at
Sabtu
Minggu
Tgl.18.
Sonten :
Kangmas Mbakyu
Ndalu:
Karawitan
Tgl.19.
Futsal
Tgl.20.
Futsal
Tgl.21.
Sonten:
Kaligrafi Jawa, (Ngempalaken Bakti sosial)
Tgl.22.
Sonten :
Pameran buku
Ndalu :
Dialog jurusan
Tgl. 23.
Sonten :
Pameran buku
Tgl.24.
Sonten :
Pameran buku
Ndalu :
PUNCAKING HUT
Katrangan :
1. Lomba kakang mbakyu, karawitan lan Futsal saben kelas wajib ndherek lan ngirimaken perwakilan saking kelas. 
2. Kaligrafi Jawa sasaranipun kangge sedaya mahasiswa UNY.
3. Pameran buku saged dipun pirsani wonteng ing ngajeng GK I.
4.  Dialog Jurusan kawontenaken wonten ing ruang seminar GK I lantai 2.
5. PUNCAKING HUT wonten ing Lab Karawitan nginggil.
6. Pendaftaran lomba HUT tanggal 23 – 25 April...
7. Pendaftaran Kaligrafi tanggal 1-10 Mei.
8. menawi wonten Info salajengipun nyusul
NUWUNNNNNN. . . . . . .#HUMAS HIMA

1 komentar: