Minggu, 22 April 2012

mading bulan April 2012

 sakmenika mading bulan April 2012, mading menika proker saking divisi Humas. mading menika dipun tempel wonten ing ngajeng jurusan PBD saben satunggal sasi pisan, ananging saben 3 sasi pisan majalah Udyana medal, menawi majalah Udyana medal mading istirahat rumiyin. Nyuwun pangapunten menawi mading wonten sasi kepengker kesupen kula lebetaken. . .nuwun......

Tidak ada komentar:

Posting Komentar