Senin, 02 Januari 2012

Laporan Infak Hima Jawa

Kangge ngajengaken kepengurusan HIMA JAWA ingkang tranparan, khususipun babagan Infak, menika laporan infak saking Divisi Kerohanian wiwit wulan Maret ngantos Desember 2011, ananging dereng kalebet infak kangge takziyah bapakipun ibu Sri Harti Widiyastuti, M. Hum ingkang seda wonten akhir Desember 2011. sumangga dipun-prisani :
Mugi-mugi sedaya keikhlasan saking sedaya mahasiswa Pendidikan Bahasa Jawa sedaya angkatan ingkang sampun ikhlas maringaken infakipun pinaringan piwalesan saking Gusti Allah ingkang langkung kathah lan barokah, amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar