Senin, 03 Oktober 2016

Formulir Pendaftaran Panitia Pentas Akhir Kepengurusan (PAK) 2016

Pentas akhir kepengurusan utawi biyasa dipun sebat PAK inggih menika salah satunggaling program kegiatan saking Pangemban Hima Jawa.Adicara menika gadhah ancas kangge langkung ngraketaken sedaya warga pendidikan bahasa daerah kalebet pangemban saha anggotanipun.Pentas menika ugi dados sarana pengembangan mahasiswa ingkang gandrung dhateng kesenian saha budaya luhur jawi.


Download Formulir Via 4Sharedwww.4shared.com

Download Formulir Via MediaFire  : www.mediafire.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar