Senin, 29 Februari 2016

Rikala Grimis

Rikala Grimis Dening : Tri Puji Lestari Rikala grimisiki Kang kadulu paningal sipitmu Luhmu tumetes ing pipimu Lathimu katon bisu Rikala grimis wingi Sewu tembang wus karinonce Sewu tembung wus kaaturan Nanging lathimu saya bisu Lumampahan apa kang pinuju Nganti ati agawe cidra Sliramu among ing awang-awang Kelaran ati kasandhang Saiki sliramu lunga tan paswara Katresnan iki saya ora cetha Aku mung bisa pasrah Amarga kabeh wus bubrah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar