Selasa, 28 September 2010

Sugeng Rawuh lan Sugeng Pitepangan

Tepangaken menika blog Hima PBD FBS UNY. Blog menika dipundamel ing pangangkah supados para kadang sutrisna jurusan Pendidikan Bahasa Daerah saged sami paring pirembagan, sami panyaruwe ing babagan basa lan budaya Jawa. Sasanesipun menika, blog jawa ugi minangka sarana informasi saking jurusan lan saking HIMA. Cekap semanten saking blog hima pbd, kritik lan saran saking panjenengan tansah kula antu-antu. Ing wasana mugi blog menika paring guna lan faedah dhumateng kula lan panjenengan sami. Hayu, rahayu sugeng pitepangan. Sampuuuuuuunnn... ^_^

Tidak ada komentar:

Posting Komentar